Fakultas Kedokteran UNIMUS mengadakan kunjungan international ke Faculty of Medicine UNiversity Kebangsaan Malaysia (UKM), pada hari kamis 9 November 2023. Kunjungan ini bermaksud untuk menguatkan kerjasama antar fakultas, dalam bidang pembelajaran dan penelitian.

Kunjungan ini diterima dengan baik oleh Dr. Noor Akmal Shareela Ismail ( Penolong Dekan Pengajaran dan Citra), turut serta dalam pertemuan ini yaitu:  Prof Madya Dr. Ruslinda Mustafa (Penolong Dekan Perkhidmatan Klinikal), Prof.Madya Dr. Law Zhe Kang (Jabatan Perubatan/ Pakar Neurologist), Dr. Mohd Nasri Awang Besar (Jabatan Pendidikan Perubatan), Dr. Faiz Daud (Jabtaan Perubatan Kesihatan Awam), Dr. Azrina Syarizad (Jabatan Surgery), dan Encik Mohamad Salleh (Penolong Pendafar Kanan Sekretariat Hal Ehwal Jaringan Industry dan Masyarakat (HEJIM).

Pertemuan ini membahas rencana MoU antar fakultas dengan implementasi program Student Mobility di bidang public Health, yang insya Allah akan dilaksanakan semester depan, dan penelitian/ Joint research. Bertempat di Bilik Telesidang, Lantai 2, Blok Pendidikan, Fakulti Perubatan UKM, komplek Hospital UKM, Jalan Yaacob Latif Kuala lumpur, Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala Lumpur, kunjungan ini dilaksanakan oleh Dr. Wahyu Budi M SpTHT KL (dekan FK), Dr. Aisyah Lahdji, MM, MKes (Wakil dekan 2), Dr. Merry Tiyas MKes (Wakil dekan 1), Dr. Yanuarita Tursinawati , MSi.Med (Kaprodi Sarjana), dan Dr. Afiana Rohmani, PhD (Koordinator Kerjasama). Semoga kerjasama ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kedua belah pihak