Fakultas Kedokteran UNIMUS mengadakan kunjungan international ke Faculti PErubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) Univerisiti Sains Islam Malaysia (USIM) pada hari rabu 8 November 2023. Kunjungan ini bermaksud untuk menguatkan kerjasama antar fakultas, dalam bidang pembelajaran dan penelitian. KUnjungan ini diterima  dengan baik oleh Dekan FPSK USIM Prof Dr. Mohd Fadzillah Abdul Razak, turut serta dalam pertemuan ini yaitu: Prof. Madya Dr. Nazefaj Abdul Hamid (Timbalan dekan Penyelidikan dan Inovasi), DrNoraziah Nordin (postgraduate coordinator), Dr. Noradilah Samseh Abdullah, Prof. Madya Dr. Nur Fariha Mohd Manzur,Dr. Mohammad Faiz, Dr. Mohd Shaffid (Surgical Dept), Dr. Suhaila Sanip, Dr. Nora Ardilla Nordin.

Pertemian ini menindaklanjuti MoU yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan membahas implementasi kerjasama antar fakultas yaitu student mobility program di bidang Kedokteran Islam (Islamic Medicine). Bertempat di Bilik Mensyuarat Utama, Kampus FPSK, USIM , beralamat di Persiaran Ilmu, Bandar Baru Nilai, Nilai, Negeri Sembilan, dilaksanakan oleh Dr. Wahyu Budi M SpTHT KL (dekan FK), Dr. Aisyah Lahdji, MM, MKes (Wakil dekan 2), Dr. Merry Tiyas MKes (Wakil dekan 1), Dr. Yanuarita Tursinawati , MSi.Med (Kaprodi Sarjana), dan Dr. Afiana Rohmani, PhD (Koordinator Kerjasama). Semoga kerjasama ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kedua belah pihak