Pengumuman WAJIB bagi angkatan 2018

Kegiatan Kuliah Umum AIK program Mentoring tahun 2018/2019 dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal       :  Jum`at , 21 September 2018

Jam                        : 09.30 – 11.30 WIB

Tempat                  : Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Jawa Tengah

Jl. KedungMundu Raya No.18  Semarang

terima kasih atas perhatiannya